Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

EM VỀ BÊN ẤY


Suốt đêm anh không ngủ
Chỉ nhớ về em thôi
Ngày mai em xa rồi
Biết khi nào gặp lại
Mình mới gặp nhau đây
Sáng mai đã chia tay
Em về vui bên ấy
Nhớ đừng quên..một Người...

      Swan Hill- Australia 31-01-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét