Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Mưa trái mùa


Mùa khô lại mưa lớn? 
Đường phố bỗng thành sông 
Giữa Sài Gòn sôi động. 

Quả trái mùa dịu ngọt 
Mưa trái mùa đắng thay 
Mưa xuân lất phất bay 
Trái mùa - mưa dữ đội 
Vẫn mãi là câu hỏi 
Tại sao mưa trái mùa? 

Cái không theo ý muốn 
Thì đổ tại ông Trời 
Con người không dám nhận 
Chính tại mình đấy thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét