Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Người cựu chiến binh ở chung cư


Thỉnh thoảng tầng dưới chung cư
Tiếng quát ầm như đổ tường
Ngó qua cửa sổ thấy vắng
Ông bạn phòng bên ghé sang
- Om sòm một lát thôi mà!

Tại mấy hôm nay nóng quá
Viên bi hành quân trong đầu...
Vẫn ngồi đốt than tổ ong
Đêm mơ Tà Cơn - xung phong!
Tuấn mã chiến trường năm trước
Từng nghìn ngày không ngủ được

Vừa nghe chuyện ở trường xa
Trái tim muốn ra khỏi ngực...
01.12.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét