Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Ngày ValentinEm việt dã khỏi căn nhà cũ
Khi hoa mắt, chùn chân
Gặp hồ nước xanh

Đời không cho ai tất cả
Và lấy đi hết thảy bao giờ

Hy vọng đợi chờ
Một ngày có anh

Hôm nay
Anh trong vòng tay…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét